Breaking News
Use A Passage Of Lorem Ipsum

భక్తిశ్రద్ధలతో ఈస్టర్‌ వేడుకలు

UPDATED 21st APRIL 2019 SUNDAY 8:00 PM

పెద్దాపురం: గురువుల దీవెనలు, విశ్వాసుల కోలాహలం నడుమ ఈస్టర్‌ (పునరుత్థాన దినోత్సవం) వేడుకలను పెద్దాపురం పట్టణ, మండల పరిధిలో గల గ్రామాల్లో క్రైస్తవు...